Principal's Message

 

On behalf of the staff at Mount Gleason Middle School, I warmly welcome you to the new school year!  Whether you are a new Mount Gleason Mustang or a returning Mustang, we are so excited that you will be a part of our community this year!

 

I am privileged and honored to serve as your Principal.   I am passionate about working with middle school students.  Their unique sense of humor, abundance of energy, and passion to learn brings joy to my work!

 

The middle school years are critical in a child’s growth and development.  This is a time when ‘who they are becoming’ is as important as ‘what they are learning’.  I love being a part of this journey with them together with you!  A growth mindset approach forms the core of my educational philosophy.  It is my mission to inspire, support and propel our students to achieve their potential and believe in their ability to deal with the stumbling blocks with confidence!  This can only happen in an environment which is safe and supportive.

 

We, at Mount Gleason, are committed to providing an environment where our students deeply engage in meaningful learning in a school climate that is accepting, caring, and safe.  We, at Mount Gleason, are committed to creating and sustaining an innovative learning environment where both students and adults model challenging themselves to seek new and unique learning experiences.  We, at Mount Gleason, are committed to empowering student voice and aspirations.  We, at Mount Gleason, are committed to building a culture of trust where every community member feels welcomed and valued.

 

Once again, I am honored to be your child's principal.  I look forward to getting to know you and your child, and I will do everything I can to help your child navigate their journey through middle school and prepare them for high school, college, and beyond.

 

Warm Regards,

Mrs. Cheryl M. Minke

Mount Gleason Middle School Principal

 

-------------------------------------------------------

 

Mensaje de la Directora

¡En nombre del personal de Mount Gleason Middle School les extiendo una cordial bienvenida al nuevo año escolar! Tanto como sea un nuevo Mustang de Mount Gleason, o un Mustang que regresa, ¡estamos muy emocionados de que usted sea parte de nuestra comunidad este año!

Tengo el privilegio y el honor de servir como su directora. Me apasiona trabajar con estudiantes de escuela media ¡Su sentido del humor particular, abundancia de energía y pasión de aprendizaje le trae alegría a mi trabajo.

Estos años son críticos en el crecimiento y desarrollo de un niño. Este es un momento en el que 'en quién se están convirtiendo' es tan importante como 'qué están aprendiendo' ¡Me encanta ser parte de este viaje con ellos junto a ustedes! Un enfoque de mentalidad de crecimiento forma el núcleo de mi filosofía educativa. ¡Mi misión es inspirar, apoyar e impulsar a nuestros estudiantes para que alcancen su potencial y crean en su capacidad para enfrentar los obstáculos con confianza! Esto solo puede suceder en un entorno seguro y de apoyo.

Nosotros, en Mount Gleason, estamos comprometidos a proporcionar un entorno en el que nuestros estudiantes participen activamente en un aprendizaje significativo en un clima escolar que sea receptivo, afectuoso y seguro. Nosotros, en Mount Gleason, nos comprometemos a crear y mantener un ambiente de aprendizaje innovador donde tanto estudiantes como adultos se moderen a sí mismos para buscar nuevas y únicas experiencias de aprendizaje. Nosotros, en Mount Gleason, estamos comprometidos a apoderar la voz y las aspiraciones de los estudiantes. Nosotros, en Mount Gleason, estamos comprometidos a construir una cultura de compañerismo donde cada miembro de la comunidad se sienta bienvenido y valorado.

Una vez más, estoy muy honrada de poder ser la directora de sus hijos. Espero conocerlos a ustedes y a sus estudiantes, y hare todo lo que esté a mi alcance para ayudar a sus hijos a navegar a través del trayecto de la escuela media y prepararlos para la secundaria, universidad y más allá.

Cordialmente,
Sra. Cheryl M. Minke
Directora de la Escuela Intermedia Mount Gleason

------------------------------------------------------------

 

Տնօրենի ողջույնի խոսքը

 

Մաունթ Գլիսոն միջին դպրոցի անձնակազմի անունից ես ջերմորեն ողջունում եմ ձեզ նոր ուսումնական տարում: Անկախ նրանից թե դուք Մաունթ Գլիսոնի նոր աշակերտ եք, թե վերադարձող աշակերտ, մենք շատ ոգևորված ենք, որ դուք այս տարի կլինեք մեր համայնքի անդամը:

 

Ես պատիվ ունեմ այս տարի ծառայելու որպես նոր տնօրեն: Երկու տասնյակից ավել ձգված իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում ես զբաղեցրել եմ ուսուցչի օգնականի, ուսուցչի, ավագ դպրոցի դեկանի, մարզական գծով տնօրենի, խորհրդատուի և տնօրենի օգնականի պաշտոնները: Միջին դպրոցի աշակերտների հետ աշխատելն իմ տարերքն է (նրանց հումորի յուրահատուկ զգացումը հրճվանք է հաղորդում իմ աշխատանքին): Այս տարիները վճռական դեր են խաղում երեխայի աճի և զարգացման գործում: Սա մի ժամանակ է, երբ այն, թե «ինչ են նրանք դառնալու» նույնքան կարևոր է, ինչքան այն, թե «ինչ են նրանք սովորում»: Ինձ դուր է գալիս լինել նրանց ճամփորդության մի մասը ձեզ հետ միասին: Աճի մտածելակերպի մոտեցումը իմ կրթական փիլիսոփայության միջուկն է: Իմ առաքելությունն է ոգեշնչել, խրախուսել և խթանել մեր աշակերտներին վստահությամբ օգտագործել իրենց պոտենցիալը և հավատալ խոչընդոտների դեմ պայքարելու իրենց ունակությանը: Սա կարող է տեղի ունենալ միայն ապահով և խրախուսող միջավայրում:

 

Մաունթ Գլիսոնում մենք հանձն ենք առնում ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ մեր աշակերտները խորապես ներգրավված են իմաստալից ուսուցման գործում դպրոցական այնպիսի մթնոլորտում, որը ընդունող է, հոգատար և ապահով: Մաունթ Գլիսոնում մենք հանձն ենք առնում ստեղծել և պահպանել նորարարական ուսուցման միջավայր, որտեղ թե՛ աշակերտները և թե՛ մեծահասակները որոնում են նոր և յուրատեսակ ուսումնական փորձառություններ: Մաունթ Գլիսոնում մենք հանձն ենք առնում արտոնություն տալ աշակերտների ձայնին և ձգտումներին: Մաունթ Գլիսոնում մենք հանձն ենք առնում կառուցել մշակութային վստահություն, որտեղ համայնքի յուրաքանչյուր անդամ իրեն զգում է գնահատված և արժևորված:

 

Եվս մեկ անգամ ես շատ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ինձ հետ ձեր հրաշալի համայնք բերել այն ամենը, ինչը ես ապրել և սովորել եմ: Անհամբեր սպասում եմ ձեզ և ձեր երեխաների հետ ծանոթանալուն:

 

Ջերմ բարեմաղթանքներով,

տիկին Չերիլ Մ. Մինք

Մաունթ Գլիսոն միջին դպրոցի տնօրեն